Pomiary sieci LAN

pomiary dynamiczne sieci komputerowych

Wykonujemy pomiary certyfikacyjne i serwisowe sieci miedzianych i światłowodowych.

Mierzymy instalacje miedziane do kategorii 8A [klasa FA wg ISO] ekranowane i nieekranowane. Wykonujemy pomiary reflektometryczne, tłumiennościowe, serwisowe i certyfikacyjne włókien światłowodowych, jedno i wielomodowych. Nasze urządzenia posiadają aktualną kalibrację. Na życzenie wykonujemy też pomiary ochronne instalacji elektrycznych.

Jak mierzymy?

W trakcie pomiaru na bieżąco określamy zgodność z wymogami, normą oraz ewentualne błędy, pomagamy też w ich usunięciu. Jeśli wymagane jest wyłącznie określenie zgodności z specyfikacją wykonujemy pomiar i protokół. Pomiary wykonujemy aktualnymi urządzeniami FLUKE-DSX8000 , EXFO-730C, Lantek-III, AFL-M210.

Cel Pomiarów

Mierzymy aby potwierdzić zgodność okablowania z wymaganiami sieci, oraz obowiązującymi normami. Testujemy by zdiagnozować uszkodzenia, pogorszenie, przerwy w transmisji i pomóc je wyeliminować. Przyczyną wadliwej pracy sieci jest utrata parametrów kanału transmisyjnego. Uszkodzenie toru może być, złym wykonaniem połączeń, starzeniem się nośnika i elementów złącznych lub też uszkodzeniami mechanicznymi. W sieciach bezprzewodowych dochodzą do tego jeszcze zmiany ustawienia anten, zmiany związane z wpływem zabudowy i zakłóceń elektromagnetycznych w obszarze. W przypadku światłowodów problemem są zabrudzenia lub uszkodzenia włókien powodujące utratę transmisji.

Kiedy mierzyć?

Instalacje mierzymy przed oddaniem do użytkowania, dla działających co 5 lat, oraz w razie zaobserwowania niepokojących objawów pracy sieci. Lub gdy wymagane jest wskazanie lokalizacji uszkodzenia.

ul. Łokietka 3|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.