Pomiary sieci LAN

pomiary dynamiczne sieci komputerowych

Wykonujemy pomiary certyfikacyjne i serwisowe sieci miedzianych i światłowodowych.

Mierzymy instalacje miedziane do kategorii 6A [klasa EA wg ISO] ekranowane i nieekranowane. Wykonujemy pomiary reflektometryczne, tłumiennościowe i certyfikacyjne włókien światłowodowych, jedno i wielomodowych. Nasze urządzenia posiadają aktualną kalibrację. Na życzenie wykonujemy też pomiary ochronne instalacji elektrycznych.

Jak mierzymy?

W trakcie pomiaru na bieżąco określamy zgodność z wymogami, normą oraz ewentualne błędy, pomagamy też w ich usunięciu. Jeśli wymagane jest wyłącznie określenie zgodności z specyfikacją wykonujemy pomiar i protokół. Na życzenie drukujemy protokół w miejscu wykonywania pomiaru.

Cel Pomiarów

Mierzymy aby potwierdzić zgodność okablowania z wymaganiami sieci, oraz obowiązującymi normami. Testujemy by zdiagnozować uszkodzenia, pogorszenie, przerwy w transmisji i pomóc je wyeliminować. Przyczyną wadliwej pracy sieci jest utrata parametrów kanału transmisyjnego. Jest to spowodowane złym wykonaniem połączeń, starzeniem się nośnika i elementów złącznych lub też uszkodzeniami mechanicznymi. W sieciach bezprzewodowych dochodzą do tego jeszcze zmiany ustawienia anten na skutek działania czynników atmosferycznych, zmiany związane z wpływem zabudowy i zakłóceń elektromagnetycznych w obszarze.

Kiedy mierzyć?

Instalacje mierzymy przed oddaniem do użytkowania, dla działających co 5 lat, oraz w razie zaobserwowania niepokojących objawów pracy sieci.

ul. Łokietka 3|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.