Co obejmują ujęte w cenniku ceny za prace pomiarowe LAN i światłowodów

Co obejmują ujęte w cenniku ceny za prace pomiarowe LAN i światłowodów

Pomiar okablowania sieci strukturalnej

Na koszt wykonania pomiarów składają się:

Opłata wstępna, opłata za dojazd, opłata za wykonane pomiary, koszt protokołów pomiarowych,  dodatkowe koszty niestandardowe.

Opłata wstępna obejmuje:

dojazd do lokalizacji prac  jeśli prace odbywają się w obszarze do 30 km od  centrum Krakowa, uzgodnienie parametrów pomiarowych, norm pomiarowych, typu kabli i złącz, przygotowanie sprzętu, dokumentów i rozpoczęcie prac.

Opłata za dojazd:

jeśli prace odbywają się w odległości większej niż 30 km od  centrum Krakowa to pobieramy opłatę za dojazd (odległość tam i z powrotem).

Opłaty za dojazdy przy pomiarach linii  światłowodowych o długościach  telekomunikacyjnych liczone są wg przejechanych km.

Wykonanie pomiaru kategorii 5e/6/6A polega na:

Pomiary rozpoczynamy od ogólnego przeglądu instalacji. Przegląd ten obejmuje weryfikację oznaczeń pod kątem kompletności i czytelności oraz możliwości wykonania autoinkrementacji. Uzgadniamy z Klientem nazewnictwo szaf, torów, gniazd i obszarów. konfigurujemy miernik, ustawiając klasę, nazwę, NVP lub typ kabla producenta, Wykonujemy pomiary, przeprowadzając szybką własną weryfikację spełnia/niespełnia normy., Zapisujemy pomiary oznaczając  tory niespełniające normy i wskazując rodzaj błędu.

dodatkowe koszty nie ujęte w cenniku: to np. wynajem podnośników niezbędnych do wykonania prac, dopłaty za niezbędne szkolenia konieczne do wejścia na teren obiektu, dopłaty do konieczności demontażu osłon, sufitów, (np. do pomiaru access pointów nad sufitami podwieszanymi). W wypadku czasochłonnych i trudnych  obiektów (gdy wymagany jest pomiar z zwyżek lub wysokich drabin), naprawa torów, oznaczenia, .

Co gdy połączenie nie spełnia normy:

Jeśli instalatorzy pomylili klasy paneli i gniazd wymagane jest przekrosowanie błędnych połączeń i ponowny pomiar, wówczas nie mierzymy wszystkich torów,  Wykonujemy kilka pomiarów i uzgadniamy dalsze działania, naprawę torów przez wykonawcę i ponowny dojazd i pomiar (płatne).

Jeśli błędnie skrosowane jest kilka torów wówczas często uzgadniamy naprawę na miejscu przez naszą ekipę, lub pracowników zlecającego. Kolejne pomiary są  płatne, wszystkie te prace uzgadniamy na miejscu.

Jak poprawnie wykonać tor sieci LAN

Aby przygotować połączenie miedziane na etapie budowy  należy uzgodnić, czy wszystkie elementy są tej samej kategorii, oraz czy są ekranowane/lub nie, wykonać poprawne połączenie, zweryfikować połączenia ekranu, opisać wszystkie tory. Opis połączeń Permanent link i Chanel znajdziesz tu 

Wykonanie pomiaru włókna światłowodu jednomodowego lub wielomodowego OLTS (Optical Loss Test Set):

Na powyższe pomiary składają się ogólny przegląd instalacji, weryfikacja oznaczeń pod kątem kompletności i czytelności  uzgodnienie z Klientem nazewnictwa szaf, torów, gniazd i obszarów, kolejne podłączenie miernika źródła światła (LS) i miernika mocy (OPM),  czyszczenie złącza – jeśli wymagane,  wykonanie pomiaru, ogólną weryfikację spełnia/nie spełnia normy, zapisanie pomiaru oznaczenie niespełniającego normy toru i wskazanie rodzaju błędu, A następnie wykonanie analogicznych  pomiarów w drugim kierunku.

Wykonanie pomiaru światłowodowego pojedynczego włókna SM lub MM, reflektometryczne:

Wykonanie pomiarów zaczynamy od ogólnego przeglądu instalacji, weryfikacja oznaczeń pod kątem kompletności i czytelności. Kolejnym krokiem jest  uzgodnienie z Klientem wstępnej długości torów, wybór długości włókna rozbiegowego i nadbiegowego, nazewnictwa szaf, torów, gniazd i obszarów. Następnie podłączamy do pierwszego toru kabel rozbiegowy, reflektometr (OTDR) oraz kabel nadbiegowy – jeśli pomiar jest z nadbiegówką. Weryfikujemy długości, ponownie dobieramy długości kabli rozbiegowych. Następnie kolejno przełączanie zestawu pomiarowego , wykonując czyszczenie złącz,  wykonujemy pomiar, i ogólną weryfikację spełnia/nie spełnia normy. Następuje zapisanie pomiaru, oznaczenie niespełniającego normy toru i wskazanie rodzaju błędu, wykonanie analogicznych  pomiarów w drugim kierunku.

Identyfikacja nieoznaczonego toru*

Jeśli tory miedziane gniazda, panele nie zostały oznaczone w trakcie układania, lub mierzymy starą instalację, gdzie oznaczenia zostały zatarte, wymagana jest identyfikacja torów kablowych. W zależności od ilości torów i tego czy są użytkowane identyfikacja może trwać dłużej niż pomiary, wymaga podłaczania szukacza kabli lub testera/ miernika do gniazd/ paneli i weryfikacji zakończenia, oraz oznaczania zidentyfikowanych końców.

 

 

 

 

ul. Friedleina 4-6/121|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.