Diagnostyka LAN i WiFi

Diagnostyka, inwentaryzacja i serwis sieci LAN i WiFi

Inwentaryzacja sieci LAN i zasilającej

Audyt sieci komputerowej rozpoczynamy od wywiadu z użytkownikiem i uzgodnienia założeń wykorzystania sieci komputerowej, wykonanie poszczególnych etapów i ich zakres zależy od ustaleń z zleceniodawcą i kończy się przygotowaniem wniosków.

Wybrane etapy analizy:

  • Fizyczna inwentaryzacja

Inwentaryzujemy centralny punkt dystrybucyjny CPD i pośrednie punkty dystrybucyjne
PPD, tworzymy schemat struktury połączeń CPD-PPD,
wykonujemy inwentaryzację punktów abonenckich PA oraz struktury CPD-PA i PPD-PA
nanosimy na plany obiektów np. w formacie CAD
uzupełniamy brakujące oznaczenia wg. ustalonego z Klientem schematu
wykonujemy dokumentację zdjęciową.

  • Pomiary

wykonanie pomiarów dynamicznych okablowania LAN wraz z weryfikacją i oznaczeniem
wykonanie pomiarów reflektometrycznych i/lub transmisyjnych okablowania światłowodowego
wykonanie pomiarów dynamicznych sieci bezprzewodowej WLAN

  • Inwentaryzacja fizyczna urządzeń aktywnych

wykonujemy inwentaryzację sprzętu sieciowego
tworzymy schematu struktury funkcjonalnej urządzeń aktywnych

  • Sprawdzenie systemu zasilania sieci

weryfikacja dokumentacji systemów zasilania gwarantowanego
sprawdzenie połączeń UPS z CPD i PPD oraz połączeń urządzeń infrastruktury krytycznej
szacunkowa analiza czasów podtrzymania systemów zasilania awaryjnego
sprawdzenie parametrów zasilania,
sprawdzenie oznaczeń i dokumentacji oraz podsumowanie prac.

Działamy proaktywnie

Wykonując audyt, wraz z klientem wyszukujemy i proponujemy najlepsze rozwiązania techniczne i informatyczne, mając na celu rozwiązanie zastanych problemów.

Wykonujemy projekty i pomiary serwisowe sieci bezprzewodowych WIFI.

Przy pomocy Ekahau Sidekick, zgodnie z wymogami dotyczącymi przepustowości i wydajności. Uwzględniamy przy tym zwiększające się zapotrzebowanie klientów i aplikacji bezprzewodowych takich jak VoIP, przesyłanie video czy przeglądanie stron VOD. Niezależnie od ilości punktów dostępu, dobrze zaprojektowane lub zmodernizowane sieci zapewniają płynną obsługę zarówno 15 jak i 15.000 użytkowników. Pomiar obejmuje – aktywne i pasywne testy: siła sygnału, przepustowość sieci, utrata pakietu, opóźnienia, sprawdzenie czy sieć obsługuje transmisję danych, głosu i lokalizacji, szybką i niezawodną lokalizację punktów dostępu.

Realizujemy serwis sieci LAN w pełnym zakresie

min. naprawę i okablowania miedzianego i światłowodowego, w tym czyszczenie i konserwację złącz światłowodwych, dla uzyskania właściwej tłumienności i reflektancji, dostosowanie rozmieszczenia Access Point do wymaganego zasięgu, dostępności i przepustowości sieci, przebudowę i budowę dodatkowych punktów logicznych i dostępowych oraz punktów dystrybucyjnych, i pośrednich PD.


Badania sieci Wi-Fi, prowadzone są dla wszystkich klas i zakresów częstotliwości sieci. Po wykonaniu pomiaru analizujemy mapy zasięgu sygnałów bezprzewodowych. Opieramy się na planach w SVG lub bitmapach i CAD.

Własny sprzęt:

Do wszystkich tych czynności posiadamy własny sprzęt i legalne oprogramowanie.
Fluke DSX 8000 do certyfikacji kabli miedzianych do CAT8.2  wraz z modułami światłowodowymi do włókien jedno i wielomodowych,
reflektometry światłowodowe EXFO730C , oraz  AFL M200 quad i AFL M210 quad do światłowodów jedno i wielomodowych.
Identyfikatory transmisji włókien światłowodowych
Miernik Lantek III do pomiarów i certyfikacji kabli miedzianych do CAT6A
Mierniki Fluke DTX1800 i testery kabli  Fluke Networks MS 2-100
sprzęt i oprogramowanie Ekahau Sidekick do identyfikacji i pomiarów (oraz projektowania) sieci bezprzewodowych.
Posiadamy też cały niezbędny do wykonywania sieci sprzęt techniczny i narzędzia w tym 3 spawarki światłowodowe Fujikura

Dla firm z Krakowa i okolic oferujemy bezpłatny PRE-AUDYT na miejscu.

ul. Friedleina 4-6/121|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.