Diagnostyka struktury sieci LAN

Diagnostyka struktury sieci LAN

Multidealer Samochodowy z Krakowa

Kraków, 30-570

Pomiary sieci LAN

mala

W ostatnich dniach wykonaliśmy inwentaryzację okablowania sieci komputerowej wraz z pomiarem, za pomocą miernika certyfikacyjnego Lantek III. Wskazaliśmy też zapomniane małe switche, ingerujące w zdefiniowaną strukturę VLAN i powodujące spowolnienie pracy sieci. Pomiar wykazał prawidłowe parametry okablowania instalacji sieci LAN, Pomimo upływy 15 lat okablowanie firmy Bitner zachowało wymagane parametry, zgodne z cat.5e. i będzie mogło dalej pracować.,
Klientowi zaproponowaliśmy migrację okablowania pionowego do światłowodu SM i rozbudowę okablowania poziomego o brakujące linie.

Skontaktuj się w tej sprawie - 603 22 88 90, pomiarysieci@pomiarysieci.pl

ul. Friedleina 4-6/121|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.