Rozbudowa instalacji światłowodowej w Krakowie

Rozbudowa instalacji światłowodowej w Krakowie

Colorex

Kraków, 31-766

spawanie światłowodu

Pomiary światłowodowe

mala

Dla znanej Krakowskiej firmy Colorex wykonaliśmy dostawę i montaż w szafach rack, wyposażonych przełącznic światłowodowych 12 SC APC DX. Zrealizowaliśmy również spawanie i pomiary wykonanych połączeń światłowodowych. Zainstalowane zostały kable światłowodowe 24 włóknowe i 12 to włóknowe a-lantec włókno ITU-T G.657 o najniższym promieniu gięcia. Pomiary wykonano reflektometrem Noyes M210. Na wszystkich spawach uzyskano tłumienności < 0,15dB.
Instalacje Światłowodowe w obiektach przemysłowych o niewielkim zagęszczeniu sieci wykonujemy często jednotubowymi kablami LSOH. Światłowód jednotubowy ZW-NOTKtsdD umożliwia efektywną transmisję danych zwykle od 4 do 24 włókien. Stosowany głównie w topologii punkt-punkt w sieciach teletechnicznych o ograniczonym zasięgu oraz dla redundanckich połączeń w sieciach lokalnych i serwerowniach.

Skontaktuj się w tej sprawie - 603 22 88 90, pomiarysieci@pomiarysieci.pl

ul. Friedleina 4-6/121|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.