Rozbudowa instalacji światłowodowej dla systemu BMS

Rozbudowa instalacji światłowodowej dla systemu BMS

Uniwersytet Jagielloński

Kraków, 30-387

Spawanie światłowodów

Pomiary światłowodowe

mala

Ułożyliśmy dodatkowe okablowanie światłowodowe w budynku Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Łojasiewicza 11 w Krakowie.
Wykonaliśmy 196 spawów oraz pomiary reflektometryczne reflektometrem AFL M210 QUAD, umożliwiające weryfikację złączy spawanych i rozłącznych z zastosowaniem kabli rozbiegowych i nadbiegowych SM OS2 i MM OM4.
Uzyskano wymagane normą tłumienności spawów i reflektancje złącz.
W instalacji wykorzystano przełącznice wysuwalne teleskopowe firmy Cyberbajt.
Przepusty kablowe w strefach pożarowych zabezpieczono zgodną z projektem masą ogniochronna PROMASTOP?-E (Coating).
Przełącznice i okablowanie oznaczono w odpowiedni sposób.
Wykonaliśmy dokumentację powykonawczą.

Skontaktuj się w tej sprawie - 603 22 88 90, pomiarysieci@pomiarysieci.pl

ul. Friedleina 4-6/121|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.