Ułożenie i spawanie światłowodu w kanalizacji teletechnicznej i w hali wysokiego składowania

Ułożenie i spawanie  światłowodu w kanalizacji teletechnicznej i w hali wysokiego składowania

Obiekt na terenie Hali Prologis w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, 41-306

spawanie światłowodu

Pomiary światłowodowe

mala

Instalacja światłowodu 2 km


Wykonaliśmy ułożenie 2 km światłowodu w dwu odcinkach na terenie centrum dystrybucyjnego. Jeden w kanalizacji kablowej w studniach, kolejny w hali wysokiego składowania. Wykorzystano istniejące przełącznice rack i nową przełącznicę światłowodową z złączami SC APC, Światłowód zapewnił klientowi dostęp do łacz internetowych operatora. Prace w halach wykonano na ruchu ciągłym z użyciem podnośników nożycowych 12m. Spawanie zrealizowano spawarką Fujikura 90S. Na zlecenie wykonano pomiary OTLS miernikiem certyfikacyjnym Fluke DSX8000 i OTDR reflektometrem EXFO 730C. Zakończenia i połączenia wykonano w przełącznicach i mufach Optomer. Czas prac 2 dni robocze, uzyskano tłumienności spawów poniżej 0,1dB. Zdjęcie obrazuje stan zastany okablowania.

Skontaktuj się w tej sprawie - 603 22 88 90, pomiarysieci@pomiarysieci.pl

ul. Friedleina 4-6/121|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.