Pomiary sieci LAN

pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego Cat 8. Cat.7. Cat.6

Wykonujemy pomiary certyfikacyjne i serwisowe sieci miedzianych i światłowodowych.

Mierzymy instalacje okablowania strukturalnego do kategorii 8A [klasa FA wg ISO] ekranowane i nieekranowane. Wykonujemy pomiary reflektometryczne [OTDR] i  tłumiennościowe [OTLS]. Oferujemy testy serwisowe i certyfikacyjne włokien światłowodowych, jedno i wielomodowych, oraz  kabli miedzianych.  Nasze mierniki posiadają aktualną kalibrację. Pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego są kluczowym elementem oddania instalacji do użytkowania.

Jak mierzymy?

W trakcie pomiaru na bieżąco określamy zgodność z wymogami, normami oraz ewentualne błędy. Pomagamy też w ich usunięciu. Zawsze wykonujemy pomiary i protokół. Pomiary wykonujemy urządzeniami FLUKE-DSX8000 , EXFO-730C, Lantek-III, AFL-M210. Nasze mierniki posiadają aktualną kalibrację.

Kiedy mierzyć?

Instalacje mierzymy przed oddaniem do użytkowania, dla działających co 5 lat, oraz w razie zaobserwowania niepokojących objawów pracy sieci. Lub gdy wymagane jest wskazanie lokalizacji uszkodzenia.

Cel Pomiarów

Celem pomiarów okablowania strukturalnego jest potwierdzenie zgodności okablowania z wymaganiami sieci, oraz obowiązującymi normami. Diagnozujemy uszkodzenia, pogorszenie, przerwy w transmisji i pomagamy je wyeliminować. Przyczyną wadliwej pracy sieci jest utrata parametrów kanału transmisyjnego. Uszkodzenie toru może być spowodowane złym wykonaniem połączeń, starzeniem się nośnika i elementów złącznych, lub uszkodzeniami mechanicznymi. W sieciach bezprzewodowych dochodzą do tego zmiany ustawienia anten, wpływ zabudowy i zakłóceń elektromagnetycznych w obszarze. W przypadku światłowodów problemem są zabrudzenia lub uszkodzenia, starzenie włókien powodujące utratę transmisji.

Diagnostyka sieci komputerowych

Prowadzimy pełną diagnostykę błędów transmisji i uszkodzeń w sieciach komputerowych uwzględniającą zarówno analizę techniczną okablowania, pomiary zasięgu sieci bezprzewodowej,  jak i rozwiązań informatycznych.

Dla firm informatycznych oraz instalatorskich  oferujemy super atrakcyjne ceny i upusty na wszystkie wykonywane prace.

Miernik Fluke DSX 8000 do pomiaru okablowania strukturalnego i światłowodów OTLS

Fluke DSX 8000 jest najwyższej klasy narzędziem do certyfikacji i pomiarów okablowania strukturalnego,  z przystawkami do pomiaru tłumienności włókien światłowodowych [CertiFiber Pro Quad OLTS Modules],  stanowi wymagające narzędzie certyfikacji okablowania. DSX certyfikuje okablowanie miedziane z dokładnością poziomu VI/2G i  jest zgodne ze standardami i rekomendacjami wszystkich producentów okablowania.

Do przedstawienia parametrów okablowania z certyfikatorów Fluke DSX 8000 wykorzystujemy oprogramowanie Linkware. Pomiary obrazowane są w protokole graficznie i liczbowo wraz z podsumowaniem raportów. Ewentualne błędy wychwytywane są na etapie pomiaru i pozwalają wskazać instalatorom miejsce koniecznej naprawy.

ul. Friedleina 4-6/121|30-009 Kraków|603 22 88 90|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.